Producenci
Rodo zamowienia

Obowiązek informacyjny RODO

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Air Service Group Marta Bieńkowska Spółka Jawna, z którym możesz skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: biuro@air-service.com.pl lub pod numerem telefonu: 603 331 144. Możesz również skorzystać z poczty tradycyjnej: ul. Kochanowskiego 10b/1, 09-402 Płock.

Twoje dane: nazwisko, imię, nazwa firmy, NIP, adres, adres emailowy, przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (realizacji zamówienia).

Podstawa prawną przetwarzania danych dla wskazanego celu jest Art.6, ust. 1, lit. b RODO.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania od Administratora dostępu do danych, które Cię dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesieniu danych.

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

  • Zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na Stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
  • Obowiązki Ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od Twojego wyboru sposobu  realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:

  • przewoźnicy/spedytorzy/brokerzy kurierscy
  • dostawcy usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenie Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług
  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna)

Twoje dane będą przetwarzane tylko do czasu ustania obowiązku prawnego.

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania  z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie internetowym  może być: przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl